Sisäsuunnistus

Sisäsuunnistuksen säännöt

Sisäsuunnistus suunnistetaan sisäkengillä, jotta käytävät eivät likastu
Et saa ylittää tai alittaa pöytiä tai kaappeja, etkä mennä lävitse, mutta onneksi saat kiertää ne
Et saa siirtää pöytiä, kaappeja tai huonekaluja
Kiellettyjä alueiden läpi ei saa mennä (violetit alueet kartalla), nämä kielletyt alueet voivat kartalla ja rakennuksessa olla pitkiäkin. Katso esimerkkikartasta kerros 2.
Et saa avata ovia. Kaikkien ovien joiden pitäisi olla auki, on auki, sekä kartalla että todellisuudessa.
Portaat on merkitty kartalle punaisella värillä, nuolella ja kirjaimella. Nuolen kärki osoittaa minne portaat nousevat. Kirjain näyttää mitkä portaat kuuluvat yhteen. Katso esimerkkikartasta portaikot A ja B (pyöröportaat)
Alueella on kaksi erikoissymbolia, puolikkaan kerroksen portaat ja puolentoista kerroksen portaat. Tämä johtuu siitä, että osassa kerroksista pitää kulkea useamman kerran ylöspäin päästäkseen samaan kerrokseen. Erikoissymbolit koskevat portaikkoja C ja D kerroksissa 2, 2½ ja 3.
Yksisuuntaiset alueet on merkitty punaisilla nuolilla (>>>) karttaan. Katso mallikartasta kerros 1. Lattiaan yksisuuntainen alue on merkitty nuolen muotoisilla teipeillä. Kun ole astunut yksisuuntaiselle alueella, et saa enää palata takaisin.
Kartalla voi olla myös kulkuja ulkokautta, jotka on merkitty keltaisella värillä. Juokse ulkoreitti merkittyä reittiä pitkin (usein mattoja), jotta sisäkäytävät eivät likastuisi.

Man inomhusorienterar med inneskor så att korridorerna skulle inte bli smutsiga.
Du får inte hoppa, krypa eller på annat sätt ta dig förbi möbler, dessa måste springas runt.
Du får heller inte flytta på möbler.
Förbjudna områden får inte passeras, kan vara violetta kryssmönster eller violetta streck. Dessa streck kan även vara längsmed en korridor eller i trappor. Se exempelkarta till höger, korridoren på våning 2.
Du får inte öppna några dörrar. Alla dörrar som ska vara öppna är redan det, både på kartan och i verkligheten.
Trappor är markerad med röd färg, pil och bokstav. Pilen pekar uppåt i trappans riktning. Bokstaven visar vilka trappor som hör samman med varandra på respektive våning. Se exempelkarta till höger: trappa A – orange streckad linje visar trappor som hänger ihop, trappa B – spiraltrappa.
Områden har 2 specialsymboler, trappan där man går en halv våning uppåt och trappan där man en och en halv våning uppåt. Man har speciallsymboler bara i trapporna C och D i våningarna 2, 2½ och 3.
Enkelriktade passager är markerade med röda pilar (>>>) längs hela sträckan som är enkelriktad. Se exempelkarta till höger, korridoren på våning 1. På golvet är enkelriktat markerat med gula tejp-pilar. Har du börjat springa in på enkelriktad passage får du ej vända utan måste springa genom hela sträckan.
Det kan förekomma utepassager som är markerade med gul färg. Spring på den snitslade sträckan (ofta finns mattor) så att det inte blir smutsigt inomhus.